Contractul cu turistul

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Ordin nr. 516/2005
din 12/04/2005

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 20/04/2005
pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

Contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr .. /……………………

 

 Partile contractante

 Societatea Comerciala SC SMART TOURS SRL, cu sediul in Str. Muresenilor, Nr.28, Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lang? Tribunalul Brasov sub nr. J08/2873/2004, avand cod fiscal RO 17013404, titulara a Licentei de turism nr. 3735 cu termen de valabilitate nelimitat si a brevetului de turism 238/2001 pentru Agentia de Turism Smart Tours cu sediul in Brasov, Str. Muresenilor Nr. 28  telefon 0268.417.866 si fax 0268.418.577 reprezentata prin  Dl. Pop Alexandru in calitate de denumita in continuare Agentia,

    si

 Turistul/reprezentantul turistului domnul/doamna ………………………………..domiciliat/domiciliata in localitatea ………………………Str…………………………………………Nr……..telefon …………………………posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria………numar…………………. eliberat/eliberata de Pol…………………………………data de …………………………………

au convenit la incheierea prezentului contract.

 

   I. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice mentionat in corespondenta comerciala purtata intre reprezentantul agentiei si turist/reprezentantul turistilor si inscris in voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, anexate la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata.

   II. Pretul

   1. Pretul contractului este mentionat in corespondenta comerciala purtata intre reprezentantul agentiei si turistul/reprezentantul turistului si  cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.


TERMENI SI CONDITII GENERALE

I.                    Pachetul de servicii turistice este asigurat de Touroperatorul……………………………………

Acesta este responsabil, in solidar cu Agentia, sa asigure derularea operativa a programelor si serviciilor, cu respectarea in totalitate a serviciilor prevazute in program sau comanda Turistului. In acest sens, turistii au optiunea de a se adresa fie Agentiei pentru solutionarea unui posibil diferent, fie direct Touroperatorului in cazul intrarii acestuia in insolventa/faliment. In calitatea sa de agentie revanzatoare, Agentul  SC SMART TOURS SRL, este obligat sa informeze corect turistii asupra serviciilor asigurate in program si conditiilor de participare la excursie. Acesta, la solicitarea turistilor, poate sa ofere informatii detaliate despre Touroperator.

   II. Durata contractului
   1. Contractul va intra in vigoare in momentul semnarii lui de catre turist.
   2. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie.

   III. Modalitati de plata
   1. Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2%. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.
   2. Contravaloarea serviciilor turistice interne se poate achita si cu tichete de vacanta. Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu tichete de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor capitolului VI.1. constand in costurile avansate de agentie pana la momentul renuntarii de catre turist cu privire la pachetul de servicii turistice pentru care a optat initial sau ii poate oferii turistului un pachet de servicii turistice, la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial, din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.
   Conform OUG 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre turist, agentia de turism nu poate restitui turistului tichetele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani.
   3. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza tichetelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

   IV. Drepturile si obligatiile Agentiei

   1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.

   2. Aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de Agentie si nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului fara a avea insa o categorie inferioara, schimbarea companiei aeriene sau a orarului de zbor, determina obligatia Agentiei de a informa turistul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita. Astfel de situatii nu sunt considerate a modifica prevederile esentiale ale contractului nefiind de natura a afecta excursia (circuitul, sejurul). In astfel de situatii Agentia poate sa modifice pretul contractului.

   3. Compania Aviatica fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor! Prin urmare, agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul excursiei. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului parlamentului european nr. 261/04. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra sub competenta transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si compania aviatica.

   4. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced datei plecarii. Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract ,prin asiguarea sprijinului necesar, chiar in situatia in care aceste obligatii trebuiau indeplinite de o alte agentie sau de un alt prestator de servicii.

   5. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

   a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

   b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

   c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

   6. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera: uneori, destul de rar dar nu exclus, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), dar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care turistul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat. Alteori, destul de frecvent si prin simetrie, linia de croaziera poate modifica categoria cabinei (in special la cabinele din categoria Guarantee) cu o cabina superioara ca si cea rezervata initial (cabina exterioara / balcon in loc de cabina interioara, suita in loc de balcon, etc.), operatie denumita upgrade, caz in care turistul nu va trebui sa plateasca diferenta de categorie, fiind un bonus din partea liniei.

   7. In caz de overbooking Agentia are obligatia de a propune turistului alta oferta (cazare alternativa) de aceeasi categorie sau de categorie superioara, fara costuri suplimentare. In cazul in care, in situatia de overbooking turistii sunt cazati intr-un hotel de categorie inferioara fata de hotelul rezervat, turistilor li se va restitui diferenta de pret. In ambele cazuri turistul are dreptul sa accepte sau sa refuze alternativa oferita de Agentie si sa solicite returnarea integrala a sumei achitate de acesta.

   8. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

   a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

   b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc.).

   9. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, in termen de 2 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

   a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract (mai putin la cursa charter avion si la autocar cursa regulata si nu turistica);

   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului;

   c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

   10. In cazul transportului aerian, deteriorarea sau pierderea bagajului turistilor nu este imputabila agentiei, ci companiei aeriene. Solicitarile pentru recuperarea bagajului pierdut si pentru eventualele despagubiri se vor adresa direct companiei aeriene care a efectuat transportul.

   V. Drepturile si obligatiile turistului

   1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 16 zile inaintea datei de plecare. In acest caz intre turistul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (contractantul cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate. Resposabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei de turism (contractantului cedat).
   Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari (taxa modificare nume, taxa anulare, etc).
   In cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuata numai daca transportatorul aerian permite aceasta modificare.
   Serviciile turistice achitate total sau partial cu tichete de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art.7 al.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta.

   2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina la ora 12:00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12:00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12:00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.

   3. In cazul in care turistul a achizitionat un produs de tip "croaziera", acesta trebuie sa ajunga in orasul de plecare cu cel putin o zi inainte de imbarcare pentru a evita neplacerile sau chiar pierderea croazierei.

   4. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite inclusiv comisionul.

   5. In cazul in care turistul doreste sa efectueze plata catre agentie prin transfer bancar, pentru serviciile achizitionate, in acest caz toate spezele bancare vor revenii partii care initiaza plata, respectiv turistului.

   6. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct. 1, hotararea sa de a opta pentru:

   a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau

   b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

In cazul in care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap IV pct 1 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

   7. In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

   a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;

   b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara - propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete turtistice, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;

   c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

   d) in cazul in care pachetul de servicii turistice a fost achitat cu tichete de vacanta si turistul nu accepta conditiile de la pct. 7 lit. a), agentia nu va mai putea restitui nici o suma in bani si nici in tichete acestuia, conform prevederilor OUG 8/2009.

   8. In toate cazurile mentionate la pct. 7 turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:

   a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

   b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct.8 lit. b;

   c) anularea s-a facut din vina turistului.

   9. Turistul are obligatia de a contacta Agentia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.)

   10. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

   Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.

   11. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. Pentru o informare completa cu privire la aceste posibile taxe suplimentare rugam adresati-va consultantului dvs de turism

   12. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
   Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza la destinatie, fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra presatiilor in cauza. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, turistul ia act si este de acord cu aceasta.

   13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. De asemenea, in cazul calatoriei in anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, agentia recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informatii complete privind regimul vizelor. In cazul in care turistul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la conditiile de calatorie (de ex. necesitatea obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport sau/si carte de identitate sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

   14. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

   VI. Renuntari, penalizari, despagubiri

   1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul contractului, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

   a) 50% daca anularea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

   b) 80% daca anularea se face in intervalul 16-30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

   c) 100% daca anularea se face:

        -nu se prezinta la program;

        -intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii (ori in ziua plecarii);

        -in cazul in care turistul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusive de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate agentiei;

        -in cazul in care turistul nu respecta conditiile generale ale agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate;

Aceste penalizari se aplica la pretul contractului, mentionat la articolul II, in contract.

   2. In cazul in care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data.

   3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

   4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

   5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

   6. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale, necesare in vederea efecuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in Imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de catre politia de frontiera.

   7. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

   8. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. In cazul in care Agentia organizeaza serviciile cuprinse in contract (touroperator) daunele materiale ce pot fi primite de catre turist pot fi maxim de doua ori pretul pachetului de servicii turistice inscris in contract, turistul avand obligatia sa faca dovada prejudiciului material suferit.

   9. In cazul pachetului de tip "concert / eveniment", in situatia anularii evenimentului in sine din motive independente care tin de organizarea calatoriei (imbolnavirea artistilor, suspendarea zborurilor din cauze ce tin de siguranta pasagerilor, calamitati naturale, orice alte motive care nu intra in atributiunile agentiei de turism, aceasta nefiind organizatorul propriu zis al evenimentului), turistului i se vor restitui banii pe serviciile neconsumate – respectiv biletul de intrare la eveniment. In niciun caz turistul nu poate sa-si anuleze pachetul de servicii si sa pretinda alte despagubiri.

   10. In cazul anularii evenimentului cf. pct. 9, turistul este de acord sa-si consume serviciile contractate ca pachet de Citybreak, acesta supunandu-se prevederilor prezentului capitol.

   VII. Reclamatii

   1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). De asemenea, turistul are obligatia de a contacta reprezentantul local al touroperatorului, acolo unde exista, pentru a solutiona problema la fata locului.

   2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.

   3. In cazul in care Turistul nu isi indeplineste obligatiile mentionate la pct.1 si 2 de mai sus, Agentia este exonerata de orice raspundere cu privire la deficientele semnalate.

   4. Turistul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VII sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.

   5. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal.

   6. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind Judecatoria Sector 1.

   VIII. Asigurari - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA din localitatea BUCURESTI, Str. Grigore Mora Nr. 23, Sector 1, Tel 021.405.74.20 / Fax: 021.311.44.90  Numarul asigurarii firmei este I – 52203 (valabilitate 15.11.2018 – 14.11.2019).
În cazul în care pachetul este de servicii turistice cumparat este organizat de o agentie de turism touroperatoare , turistul este asigurat ?i pentru insolvabilitatea sau falimentul agen?iei de turism turoperatoare în contul c?reia este vândut pachetul de servicii turistice.

   Conditiile in care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:

   1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in România, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.

   2. In cazul in care turistul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

   3. Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la cap. VIII pct. 2.

   4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

   5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.

   6. Documentele justificative constau in:

   a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

   b) confirmarile de primire precizate la pct. 2, 3 si 5 din prezentul capitol;

   c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

   d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

   Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.

   7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. X pct. 2.

   8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita de asigurare.

   9. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

   10. In cazul in care dupa plata despagubirii Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentând debitul.

   11. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Turistul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice. Asigurarea se va incheia si achita, la momentul semnarii contractului de comercializare a pcahetului de servicii turisitice, si plata avansului pachetului turistic fiind valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii.

   IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

   a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, bonul de comanda dupa caz;

   b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;

   c) cataloagele/ofertele agentiei/ site Smart Tours la www.magazin-vacante.ro sau www.smarttours.ro

   X. Dispozitii finale

   1. Contractul impreuna cu termenii si conditiile generale au fost incheiate in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

   2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu termenii si conditiile generale si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

   3. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare; turistii se pot informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea se va incheia si achita la momentul semnarii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice si plata avansului pachetului turistic, fiind valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii.

   Clientul este, nu este, de acord sa primeasca in mod regulat oferte si informatii cu privire la produsele Smart Tours

Semnatura:.............................                                             

    Clientul doreste, nu doreste asigurare storno (asigurare complexa de calatorie care include si asigurarea storno - "Turist Plus Premium").

Semnatura:.............................                                             

   4. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile generale de calatorie, conform ofertei. Prin semnarea acestui contract, turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de calatorie conform ofertei achizitionate.


   In conformitate cu Art. 1203 din Noul Cod civil, partile confirma si accepta in mod expres Termenii si conditiile generale considerate a fi clauze neuzuale: cap.III pct. 2, cap.IV pct. 3, 4, 5, 6, 8, cap.V pct. 3, 6, 7, 8, 9, cap.VI, cap.VII pct.3, cap.VIII pct.2, 3, 5, 7, 8.

 

Mentiuni Speciale:

1.Companiile aeriene isi rezerva dreptul de a modifica orarul de zbor, caz in care agentia nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele intarzieri ce presupun costuri suplimentare
2.Modificarea orarului de zbor nu poate prezenta motiv de anulare a contractului din partea turistului

3.Este posibil ca orarul de zbor sa nu fie in conexiune cu programul zilei hoteliere si nici cu programul meselor de la hotel. Prin urmare turistul nu poate solicita despagubiri agentiei in cazul in care se pierd mese sau timpul petrecut in hotel este influentat de orarul de zbor (ex: plecare in prima zi seara cu retur in ultima zi dimineata)

 

4.Prima si ultima zi a excursiilor/sejururilor sunt de regula alocate transportului la/de la destinatia de vacanta si nu pentru vacanta propriuzisa

5. Ora de incepere a zilei hoteliere (check in) este in general 14.00-15.00 iar ora de terminare a zilei hoteliere (check out)  este in general 10.00-12.00. In cazul in care zborul de retur este dupa amiaza/seara, turistul poate sta in camera de hotel dupa ora de check-out doar in cazul in care hotelul isi manifesta acordul asupra acestui lucru. Eventualele costuri suplimentare solicitate de hotel pentru eliberarea tarzie a camerei  vor fi platite de  catre turist direct la receptie.
6. Eventualele modificari ale locului/orei de plecare/intoarcere din vacanta vor fi comunicate turistilor telefonic sau prin orice alte mijloace (fax; email; SMS)

7. Inainte de plecarea in calatorie asigurati-va ca aveti toate documentele de identitate valabile minim 6 luni de la plecare. De asemenea asigurati-va daca viza de calatorie este valabila (acolo unde este cazul). In cazul in care calatoriti cu minori asigurati-va ca respectati conditiile de trecere a frontierei

 

 

AGENTIA,                                                                                                         TURIST,

SC SMART TOURS SRL                                                               Numele…………………………………………        

Alexandru Pop                                                                                Prenumele……………………………………

Semnatura…………………………….                                          Semnatura……………………………………