Protectia datelor personale

INFORMATII PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice SC SMART TOURS SRL operator al web site-urilor www.poiana-brasov.com / www.magazin-vacante.ro / www.cazarihotel.ro / www.smarttours.ro ) are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
Scopul colectarii datelor este efectuarea rezervarilor hoteliere solicitate de dumneavoastra.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare efectuarii rezervarilor hoteliere solicitate.Refuzul dvs. determina imposibilitatea efectuarii serviciului solicitat.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

  • Compania aeriana utilizata
  • Hotelul ales de Dvs.
  • Furnizorului de alte servicii: transferuri, etc.
  • Serviciul de Promovare-Marketing al SC SMART TOURS SRL 

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.
Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC SMART TOURS SRL.
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Datele dumneavoastra vor fi transferate in strainatate in masura in care serviciile rezervate de dumneavoastra au ca loc de desfasurare al prestatiei teritorii din afara Romaniei.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

 

Observatie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

SC SMART TOURS SRL este inregistrata in Registrul General al Operatorilor Datelor cu Caracter Personal sub numarul 16659